Om gavekortet

Gavekortet er et elektronisk kort, der fungerer på helt samme måde som et Dankort.

Kortet købes med et valgfrit beløb (dog min. kr. 100,- samt administration på kr. 10,-) og kan derefter bruges gang på gang, indtil det er tømt, i mere end 100 butikker i hele Syddjurs Kommune.

Gyldighedsperioden er 3 år fra udstedelsesdatoen.

Mindste varekøb er minimum 100,- pr. gang, og kortet kan ikke indløses til kontanter.

Ved restsaldo under 100,- skal beløbet benyttes fuldt ud.

Pressemeddelelse 12 juli 2023

Handel Syddjurs gavekortet stopper

Handel Syddjurs ser sig nødsaget til at stoppe med Handel Syddjurs Gavekortet, efter at der er kommet nye vilkår fra gavekortleverandøren.  De nye vilkår betyder at det bliver for omkostningstungt at drive gavekortet fremover, så bestyrelsen i Handel Syddjurs har enstemmigt besluttet at stoppe udstedelsen af nye gavekort.

Gavekortet er med tiden blevet almindelig kendt i kommunen, og en populær gaveide. Gavekortet der blev lanceret i 2011 kan benyttes i over 100 lokale butikker i Syddjurs Kommune.

Gavekort kan indløses 3 år fra udstedelsesdatoen

Gavekortene er gyldige i 3 år fra udstedelsesdatoen og kan fortsat indløses. Handel Syddjurs opfordrer ihændehaverne af gavekortene til at få dem brugt.

Handel Syddjurs fortsætter

Handel Syddjurs er paraplyorganisation for detailhandlen i Syddjurs kommune, hvor de lokale handelsstandsforeninger har en fælles dialog, hvor der arbejdes for at forbedre detailhandlens vilkår, blandt andet i samarbejde med Syddjurs kommune.

Her har der været en lang og frugtbar dialog som Handel Syddjurs ønsker at fortsætte.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Handel Syddjurs

Formand Hother Hennings kan kontaktes på tlf. 2161 6767